Info

SECRETARIAAT:  kbomk@live.nl Tel. 0475-464207

p/a Oeverzicht 14, 6067 BK Linne

Welkom bij onze vereniging

    

Uitnodiging

Excursie Europees Parlement Brussel Vrijdag 26 april 2024

Vrijdag 26 april brengen we een bezoek aan het Europees Parlement te Brussel. We vertrekken om 7.15 uur vanuit Linne, via Maasbracht, Stevensweert en Ohé en Laak naar Brussel, waar we om 10:15 uur verwacht worden.
Men gaat uit van 49 deelnemers oftewel één bus vol. U kunt zich alleen telefonisch aanmelden en niet via mail. Dit heeft te maken met de gegevens die men nodig heeft i.v.m. de beveiliging. U dient dan ook een geldig ID-bewijs (paspoort of Identiteitskaart) bij de hand te hebben bij aanmelding. Aanmelden bij: Piet Leijendeckers telefoon 572313. U kunt zich aanmelden tot 7 april . Een lijst met deelnemers moet ingeleverd worden bij de beveiligingsdienst van het Europees Parlement, daarom kan het niet meer later.

Wanneer u zich aanmeldt, stemt u in met het doorgeven van de gegevens. De kosten bedragen € 30,- en het bedrag moet voor 10 april overgemaakt worden op rekening NL95RABO 0127 4729 32 onder vermelding van excursie Brussel en naam deelnemer(s).

Wij vertrekken om:
7.15 uur Linne, Bushalte Nieuwe Markt
7.20 uur Linne, Maasbrachterweg 72a (Apotheek)
7.25 uur Maasbracht, Suikerdoossingel 55 (de Spil)
7.30 uur Maasbracht, Stevensweerterweg bij Dr. Engelsoord
7.35 uur Stevensweert, Wilhelminalaan (bij het voetpad naar de markt huisnummer 14)
7.40 uur Ohé en Laak, Veldstraat bij restaurant Lakerhof
7.45 uur Ohé en Laak, bushalte Dorpstraat nabij de kerk

Dagprogramma:
10.15 Aankomst bus Ardennestraat.
10.30-11.30 Ontvangst met koffie/thee restaurant Quartier Leopold.
11.30-12.30 Rondleiding en bezoek aan publieke tribune van de plenaire vergaderzaal.
12.30-13.30 Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers.
13.30-14.15 Verplaatsing per bus van Europees Parlement naar restaurant Chez Léon.
14.15-15.30 Lunch in restaurant Chez Léon (nabij de Grote Markt).
15.30-17.30 Rondleiding per bus door de stad Brussel o.l.v. een gids.
17.30 Aanvang terugreis.
Denkt u eraan om een geldig paspoort of ID kaart mee te nemen. Dit heeft u nodig om u te legitimeren bij ingang van het Europees Parlement.

Uitnodiging

Hoe worden we gezond oud?

Steeds meer mensen in Nederland worden oud. De vraag “hoe je zo gezond mogelijk oud kunt worden”, wordt dus steeds belangrijker. Zo is er veel gezondheidswinst te behalen wanneer voorkomen wordt dat ouderen geïsoleerd raken door eenzaamheid, levensverlies of rouwverwerking.  Belangrijk is daarbij dat ouderen met elkaar praten over wat ze meemaken aan het ouder worden. Wij hebben de heer Roel Hekking uitgenodigd om een presentatie (lezing) te verzorgen waarin de vraag centraal staat hoe we zo gezond mogelijk oud kunnen worden. Hij zal ons daartoe handreikingen aanbieden. Daarbij zal hij alle aspecten benoemen die bij het leven horen: het lichamelijke, sociale, het geestelijke en het spirituele. Hij zal daarbij vooral ook voorbeelden noemen uit het dagelijks leven. En u wordt uitgenodigd om vragen te stellen en in discussie te gaan.  

De heer Roel Hekking is afgestudeerd aan de Theologische faculteit in Tilburg en is opgeleid tot gestalttherapeut. Hij werkte jaren als wijkpastor en rouwtherapeut in Eindhoven en was geestelijk verzorger binnen “De Zorggroep Venlo” voor cliënten met  somatische en psychogeriatrische aandoeningen en hun mantelzorgers. Hij werkte ook in het hospice Mariaweide in Venlo. De heer Roel Hekking geeft nu o.a. trainingen optimale dementiezorg en palliatieve zorg onder andere binnen het Landelijk Dementie Programma in Noord en Midden-Limburg

Mentale gezondheid kan men in vier componenten verdelen.

  1. Persoonlijke component: Mentale vaardigheden, positieve vaardigheden, positief voelen, persoonlijke ontwikkeling, doelbewust leven, in balans en positieve levenshouding.
  2. Sociale component: Erbij horen, sociaal functioneren en Empathie (inlevingsvermogen).
  3. Functionele component: Persoonlijke grenzen stellen, persoonlijke hulpbronnen, dagelijks functioneren en actieve houding.
  4. Perceptieve (waarneming) component: Denkbeeld over mentale gezondheid, eigenschappen concept en afwezigheid psychische klachten.                                                                                               

Alle senioren van de Gemeente Maasgouw  zijn welkom.                                             

Deelname: Gratis.                                                                                                                                   

Woensdag 15 mei 2024 aanvang 14.00 uur in de “Spil” Suikerdoossingel  55 Maasbracht.                                                                               

Aanmelden voor 8 mei bij: Theo Hendrix 0475-462219 of via mail trjhendrix@outlook.com of bij Piet Leijendeckers 0475572313 of via mail piet-leijendeckers@outlook.com